MERKITTÄVÄT MUUTOKSET MÄÄRITYKSEEN "SÄILYTYS- JA SIIRTOKELPOISET TIEDOSTOMUODOT"

Versio 1.6.1 (20.6.2018)

  • Ristiriita mp3 versioissa luvun 3.2.2 ja taulukon 1 välillä korjattu
  • AudioMD esimerkki korjattu vastaamaan paremmin AudioMD skeemaa

VERSIO 1.6.0 (7.2.2018)

  • Tiedostomuodot PDF/A-3 ja JPEG/EXIF lisätty säilytyskelpoisiksi tiedostomuodoiksi.
  • ODF tiedostomuotojen versiot päivitetty.
  • EPUB tiedostomuodolle lisätty versio 3.1.
  • Tarkennettu tuntemattomien arvojen esittämistä teknisissä metatiedoissa.
  • Määritykseen lisätty yleiset rajoitukset kaikille tiedostomuodoille.
  • Viittaukset KDK-hankkeeseen poistettu ja (tekniset) URL:t päivitetty viittamaan digitalpreservation.fi -palveluun.