MERKITTÄVÄT MUUTOKSET MÄÄRITYKSEEN "SÄILYTYS- JA SIIRTOKELPOISET TIEDOSTOMUODOT"

Versio 1.7.0 (11.4.2019)

 • EPUB versio 3.1 poistettu määrityksestä
 • FFV1, SVG, SIARD, Matlab ja HDF5 lisätty säilytyskelpoisiksi tiedostomuodoiksi
 • Lisätty liite muiden kuin säilytys- ja siirtokelpoisten tiedostomuotojen käsittelystä PAS-palvelussa

Versio 1.6.1 (20.6.2018)

 • Ristiriita mp3 versioissa luvun 3.2.2 ja taulukon 1 välillä korjattu
 • AudioMD esimerkki korjattu vastaamaan paremmin AudioMD skeemaa

VERSIO 1.6.0 (7.2.2018)

 • Tiedostomuodot PDF/A-3 ja JPEG/EXIF lisätty säilytyskelpoisiksi tiedostomuodoiksi.
 • ODF tiedostomuotojen versiot päivitetty.
 • EPUB tiedostomuodolle lisätty versio 3.1.
 • Tarkennettu tuntemattomien arvojen esittämistä teknisissä metatiedoissa.
 • Määritykseen lisätty yleiset rajoitukset kaikille tiedostomuodoille.
 • Viittaukset KDK-hankkeeseen poistettu ja (tekniset) URL:t päivitetty viittamaan digitalpreservation.fi -palveluun.