PAS-palveluiden sopimuskokonaisuuden uudistaminen on valmistunut

Submitted bydPresFI onMon, 07/01/2019 - 18:11

CSC tuottaa OKM:lle PAS-palveluita, joilla varmistetaan digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimukseen liittyvien aineistojen säilyminen tuleville sukupolville. CSC tuottaa näitä palveluita OKM:n kanssa solmitun, vuonna 2015 allekirjoitetun PAS-sopimuksen alaisuudessa, joka myös uudistettiin sopimuskokonaisuuden uudistamisen yhteydessä.

Toimintamallin mukaisesti OKM PAS-palveluiden rahoittajana sopii PAS-palveluiden hyödyntämisestä organisaatioiden kanssa ja tuo CSC:n tietoon tähän liittyvät päätökset sisältäen mm. kullekin organisaatiolle myönnettävän kapasiteetin. CSC laatii tältä pohjalta PAS-palvelusopimuksen hyödyntävän organisaation kanssa.

OKM:n ja CSC:n välinen PAS-sopimus ja hyödyntävien organisaatioiden ja CSC:n välinen PAS-palvelusopimus sisältävät yhteisiä liitteitä (esim. palvelukuvaukset), joten sopimusten uudistamista tuli tehdä rinnakkain.

Sopimusuudistuksen tavoitteeksi yhdessä OKM:n kanssa sovittiin KDK- ja ATT-hankkeiden päättymisen ja uudistuneen tietosuojalainsäädännön vaatimuksien huomioiminen sekä tutkimukseen liittyvien aineistojen pitkäaikaissäilyttämisen mahdollistavan Fairdata PAS-palvelusopimuksen laadinta. Nyt PAS-palveluiden sopimuskokonaisuuden uudistaminen on valmistunut ja palvelusopimukset sekä kulttuuriperintöaineistoille että tutkimukseen liittyville aineistoille on julkaistu.

Tags