Kansallisarkiston sähköisen arkistopalvelun aineistot Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa

Submitted by dPresFI on Tue, 06/16/2020 - 19:07

Sähköinen arkistopalvelu on Kansallisarkiston palvelu, jonka taustalle toteutetaan tietojärjestelmäalustaa toteutusprojektissa yhteistyössä CSC:n ja Kansallisarkiston kesken. Toteutusprojektin tavoitteena on kehittää Kansallisarkiston palvelua siten, että sähköisen aineiston vastaanotto, säilyttäminen ja käyttöön saattaminen tapahtuisi yhdenmukaisesti. Toisin sanoen projektin tavoitteena on luoda alusta palvelun taustalle. Projektia ohjaavat OKM ja VM, sen tuoteomistajana toimii Kansallisarkisto ja toteutuksesta vastaa CSC. Toteutustyön ensimmäinen vaihe on nyt valmistunut ja se mahdollistaa Kansallisarkiston massadigitoinnin ja takautuvan digitoinnin siirtymisen käyttämään uutta alustaa.

Osana digitaalisen aineiston luotettavaa pitkäaikaissäilyttämistä sähköisen arkistopalvelun piiriin vietyjen aineistojen säilyttämisestä vastaa Kulttuuriperintö-PAS-palvelu. Uudessa alustassa, vastaanotetut aineistot paketoidaan PAS-palvelun määrityksien mukaisesti. Alusta kommunikoi aineistometatietojen osalta AHAA-järjestelmän kanssa. Sähköisen arkistopalvelun alusta hyödyntää paketoinnissa mm. paketointikomponenttia, joka myös tarjotaan kaikille PAS-palveluiden hyödyntäville organisaatioille.

Ensimmäisen vaiheen myötä Kansallisarkiston digitointi hyödyntää nyt Kulttuuriperintö-PAS-palvelua aineiston pitkäaikaissäilyttämisessä. Seuraavissa vaiheissa käyttö laajenee siten, että sähköisen arkistopalvelun alustaa ja siten myös pitkäaikaissäilyttämistä pääsevät hyödyntämään myös Kansallisarkiston asiakkaat.

Ensimmäinen vaihe valmistui aikataulussaan ja sen tuottamat toiminnot on otettu käyttöön kytkemällä ne Kansallisarkiston tuotannonohjausjärjestelmiin. "Yhteistyö CSC:n kehitystiimin kanssa on ollut tehokasta ja joustavaa, ja Kansallisarkisto on ollut tyytyväinen ensimmäisen vaiheen tuloksiin”, toteaa Ylitarkastaja Reko Etelävuori (Kansallisarkisto), joka toimii SAPA-toteutusprojektissa tuoteomistajana.

Tags