PAS-palveluiden laaturaportti 2020 julkaistu

Submitted by dPresFI on Thu, 01/28/2021 - 18:00

PAS-palvelut ovat julkaisseet laaturaportin vuodelta 2020. Raportissa kuvataan PAS-palveluiden tuottamisen merkittävimmät kohokohdat, PAS-palveluita hyödyntävät organisaatiot ja erityisesti PAS-palveluiden ylläpito vuoden 2020 aikana, jonka päätavoitteet ovat:

  • varmistaa säilytyksessä olevien säilytyspakettien eheys ja saatavuus,
  • valvoa palvelun toimivuutta ja
  • tukea organisaatioita PAS-palvelun hyödyntämisessä (mm. vastaanotossa havaittujen virheellisten tai puutteellisten siirtopakettien korjaamisessa).

Raportti sisältää muun muassa aineistokertymän vuodelta 2020, yhteenvedon PAS-palvelun valvonnasta ja säilytyksessä olevaan aineistoon vuoden aikana kohdistuneet laatupoikkeamat.

Tags