Vaihtoehdot aineistojen siirtämiseksi PAS-palveluun

PAS-palveluun siirrettävät aineistot on aina paketoitava PAS-palvelun määritysten mukaisesti, jotta ne voidaan hyväksyä säilytettäväksi. ”Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen” määrittelee yksityiskohtaisesti miten aineistot tulee paketoida ennen niiden siirtämistä PAS-palveluun. Lisäksi paketoinnin yhteydessä on huomioitava ”Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot” määrityksen vaatimukset tiedostomuodoille ja tiedostojen teknisille metatiedoille.

Aineistojen siirtoon PAS-palveluun on useita vaihtoehtoja, mutta vaihtoehdot voidaan jakaa kahteen pääluokkaan:

  1. Organisaatio paketoi aineistot itse tai
  2. Organisaatio hyödyntää paketointipalvelua.

Jälkimmäinen vaihtoehto on tällä hetkellä mahdollista vain tutkimusaineistoille (Fairdata-PAS).

Riippumatta siitä minkä vaihtoehdon organisaatio valitsee, organisaatio saa aina tukea PAS-palvelusta. Erityisesti on suositeltavaa keskustella PAS-palvelun kanssa ennen vaihtoehdon valitsemista, jolloin käyttöönotto suunnitteluineen voidaan käydä läpi yhteistyönä. Organisaatio voi myös käyttää erilaisia vaihtoehtoja erilaisten aineistojen paketointiin.

Seuraavassa esitellään vaihtoehdot ja niiden vaatimukset yksityiskohtaisemmin.

Organisaatio paketoi aineistot itse

Organisaation kannattaa paketoida aineistot itse, jos aineistoa on paljon ja aineisto on organisaation omissa järjestelmissä (ei esimerkiksi IDAssa). Lisäksi, jos paketoitava aineisto kuuluu Kulttuuriperintö-PAS-palveluun, on tämä vaihtoehto toistaiseksi ainoa mahdollinen.

Jos organisaatio paketoi aineistonsa itse, paketoinnissa on mahdollista ja suositeltavaa hyödyntää paketointikomponenttia. Paketointikomponentin avulla voidaan monia yksinkertaisia aineistonpaketointiin liittyviä tehtäviä automatisoida; joissakin tapauksissa paketointi voidaan toteuttaa täysin paketointikomponentin avulla. Lisäksi määritysten muuttuessa, organisaation ei välttämättä tarvitse tehdä muutoksia paketointiprosessiinsa, koska muutokset toteutetaan PAS-palvelun toimesta paketointikomponenttiin. On kuitenkin huomattava, että paketointikomponentin avulla ei välttämättä voi tehdä monimutkaisia rakenteita pakettiin, jolloin organisaation on ainakin osittain toteutettava paketointi itse.

Jos organisaatio paketoi aineistonsa itse, organisaatiolla tulee olla jonkin verran omaa koodausosaamista, erityisesti jos paketointikomponentti integroidaan organisaation omaan taustajärjestelmään. PAS-palvelu tarjoaa tuen paketointikomponentin käyttöön ottamisessa

Hyödyntävä organisaatio voi paketoida aineistonsa itse riippumatta siitä, käyttääkö organisaatio Kulttuuriperintö-PAS-palvelua vai Fairdata-PAS palvelua. Fairdata-PAS palvelua käyttävät organisaatiot kuitenkin siirtävät aineistojen metatiedot Metaxiin ennen niiden siirtämistä PAS-palveluun erillisen ohjeen mukaisesti.

Organisaatio hyödyntää paketointipalvelua

Fairdata-PAS-palvelua hyödyntävät organisaatiot voivat hyödyntää paketoinnissa paketointipalvelua, joka on kiinteä osa Fairdata-kokonaisuutta. Tämän vaihtoehdon käyttäminen edellyttää, että aineistot ovat IDA:ssa tai Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvassa ns. väliaikaisessa tiedostojen säilytyspalvelussa, jonka käytöstä on sovittava erikseen. Molemmissa tapauksissa aineistojen metatietojen tulee olla Metaxissa ennen paketoinnin aloittamisista, ja aineistokokonaisuus tulee olla määriteltynä joko Qvainta tai Metaxin API:a käyttäen.

Paketointipalvelua hyödynnettäessä paketointi on lähes automaattista, eikä omaa koodausosaamista tarvita. On kuitenkin huomioitava, että paketointipalvelun avulla on mahdollista tehdä vain erittäin yksinkertaisia pakettirakenteita. Paketointipalvelun hyödyntämisessä ei ole minkäänlaista räätälöintimahdollisuutta. PAS-palvelu ottaa kuitenkin mielellään vastaan palautetta paketointipalvelusta toiminnan parantamiseksi.