Tapahtumatyypit (premis:eventType)

accession Prosessi, jossa lisätään kohde säilytyspaikkaan. Tämän tapahtuman yhteydessä vastuu säilytyksestä siirtyy säilytysvastuunottajalle (esim. PAS-palvelu).
appraisal Prosessi, jossa arvioidaan kohteen säilytyskelpoisuus.
capture Prosessi, jossa säilytyspaikka tai hyödyntävä organisaatio aktiivisesti hankkii säilytettävän aineiston
compiling Prosessi, jossa lähdekoodi käännetään
compression Prosessi, jossa data pakataan säilytystilan tai siirtoajan säästämiseksi.
creation Prosessi, jossa luodaan uusi kohde.
deaccession Prosessi, jossa pääsy objektiin ja siihen liittyviin metatietoihin poistetaan säilytyspaikassa. Tämä on ensimmäinen vaihe kohteen poistamisesta pysyvästi
decryption Prosessi, jossa kohteen salaus puretaan.
deletion Prosessi, jossa kohde poistetaan tietoisesti säilytyspaikasta pysyvästi. Tässä kohdassa prosessia, objekti ja siihen liittyvät metatiedot poistetaan tallennusvälineiltä
digital signature generation Prosessi, jossa digitaalinen allekirjoitus luodaan
digital signature validation Prosessi, jossa digitaalinen allekirjoitus validoidaan
displaying Prosessi, jossa kohde esitetään
dissemination Prosessi, jossa kohteen kopio saatetaan jakeluun
encryption Prosessi, jossa kohde salataan.
execution Prosessi, jossa ohjelmisto suoritetaan.
exporting Prosessi, jossa dataa muokataan siten, että jokin muu sovellus voi hyödyntää sitä. Tapahtuma eroaa migraatiosta siinä, että migraatiossa tehdään aina uusi korvaava muoto. Exporting tapahtumaa voi käyttää esimerkiksi, jos tiedostosta tehdään käyttökopio.
extraction Prosessi, jossa digitaalisesta objektista poimitaan sisältöä
filename change Prosessi, jossa tiedostonimeä muutetaan
fixity check Prosessi, jossa kohteen eheys tarkastetaan ja varmistetaan että kohde ei ole muuttunut.
forensic feature analysis Prosessi, jossa bittivirta analysoidaan. Tarkoituksena on selvittää tuntemattoman digitaalisen objektin rakenne ja ominaisuudet objektin tiedostomuodon ja sen version selvittämistä varten
format identification Prosessi, jossa selvitetään digitaalisen objektin tiedostomuoto ja versio
imaging Prosessi, jossa fyysisestä tallenteesta luodaan levykuva (disk image)
information package creation Prosessi, jossa luodaan tietopaketti (SIP, AIP tai DIP)
information package merging Prosessi, jossa kaksi tai useampi tietopaketti yhdistetään yhdeksi saman tyypin tietopaketiksi
information package splitting Prosessi, jossa yksi tietopaketti jaetaan kahdeksi tai useammaksi saman tyypin tietopaketiksi
ingestion Prosessi, jossa kohteita vastaanotetaan säilytyspaikkaan.
ingestion end Prosessi, jossa kohteen vastaanottaminen säilytykseen päättyy
ingestion start Prosessi, jossa kohteen vastaanottaminen säilytykseen alkaa
interpreting Prosessi, jossa koodi analysoidaan ja ajetaan yksinkertaisia komentoja sen pohjalta. Vrt. tapahtumatyyppiin execution, jossa ohjelmisto suoritetaan
message digest calculation Prosessi, jossa kohteen tarkistussumma luodaan
metadata extraction Prosessi, jossa tietopaketista tai sen sisältämästä objektista poimitaan objektia koskevia teknisiä, hallinnollisia tai kuvailevia metatietoja
metadata modification Prosessi, jossa kohteen metatietoihin tehdään muutoksia.
migration Prosessi, jossa kohde muunnetaan uuteen tiedostomuotoon, joka korvaa vanhan version.
modification Tiedoston tai bittivirran muuttaminen. Prosessin tuloksena ei synny uutta objektia.
normalization Prosessi, jossa objekti muunnetaan säilytyskelpoiseen tiedostomuotoon. Tapahtuma on migraatiotapahtuman tarkennus, jota käytetään, kun muunnettava tiedostomuoto ei ole tuettu säilytyspaikassa (esim. tiedostomuoto ei ole PAS-palvelun määrittelemä säilytyskelpoinen tiedostomuoto).
packing Prosessi, jossa kohde tallennetaan säiliöformaattiin (esim. .zip tai .tar). Jos dataa pakataan, suositellaan lisäksi käytettävän tapahtumaa compression
policy assignment Prosessi, jossa määritellään kohteen säilytyspolitiikka
printing Prosessi, jossa kohde tulostetaan (esimerkiksi paperille).
quarantine Prosessi, jossa pääsy kohteeseen estetään määräajaksi
recovery Prosessi, jossa kohde palautetaan varmuuskopiosta
redaction Prosessi, jossa kohteessa olevaa, arkaluontoisuutensa vuoksi ei säilytyskelpoista informaatiota muokataan
refreshment Prosessi, jossa kohteita siirretään uudelle tallennusvälineelle
rendering Digitaalisen objektin muodostaminen esittämiskelpoiseksi käyttäjälle. Prosessin lopputuloksena digitaalinen objekti ei ole muuttunut.
replication Prosessi, jossa kohteesta luodaan uusi, identtinen kopio
transfer Prosessi, jossa aineiston omistaja siirtää objektin ja/tai siihen liittyvää metadataa säilytyspaikkaan.
unpacking Prosessi, jossa kohteita puretaan säiliöformaatista. Jos data on pakattu, suositellaan lisäksi käytettävän tapahtumaa decompression
unquarantine Prosessi, jossa pääsyn esto kohteeseen poistetaan
validation Prosessi, jossa kohde validoidaan
virus check Prosessi, jossa kohde virustarkastetaan

Tapahtuman tulos (premis:eventOutcome)

success Tapahtuma suoritettiin onnistuneesti
failure Tapahtuman suorittaminen epäonnistui
unknown Tapahtuman suorittamisen lopputulos on tuntematon/epäselvä

Digitaalisten objektien käyttötarkoitus (mets:fileGrp@USE)

master  
clip  
production  
delivery