Kansalliset pitkäaikaissäilytyspalvelut

Kansalliset pitkäaikaissäilytyspalvelut (PAS-palvelut) on suunnattu ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiville henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaaville organisaatioille sekä tutkimusaineistojen säilyttämiseksi korkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille.

Palveluilla ratkaistaan organisaatioiden digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytystarpeet kustannustehokkaasti ja mahdollistetaan aineistojen hyödyntäminen pitkällä aikavälillä.

PAS-palvelut tarjoaa ja omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja niiden tuottamisesta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

 

No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.