Hyppää pääsisältöön

Määrittelyt

Määrittelyt

Pitkäaikaissäilytyspalveluissa on kaksi keskeistä palveluita kuvaavaa määrittelydokumenttia sekä kolme keskeistä teknisen tason määrittelydokumenttia.

Palveluita kuvaavat määrittelyt

Pitkäaikaissäilytyspalveluissa on kaksi keskeistä palveluita kuvaavaa määrittelydokumenttia.

Teknisen tason määrittelyt

Pitkäaikaissäilytyspalveluissa on kolme keskeistä teknisen tason määrittelydokumenttia. Ne on toteutettu yhteistyössä hyödyntävien organisaatioiden kanssa ja niiden päivitystarve arvioidaan vuosittain. Se, mihin dokumentteihin käyttöönotoissa tulee tutustua, riippuu siitä, millä tavalla PAS-palveluita käytetään.

Tutustu aina vähintään Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot -määrittelyyn. Tutustu lisäksi muihin kahteen dokumenttiin, jos paketoit aineistosi itse PAS-siirtopaketteihin ja siirrät ne suoraan PAS-palveluun. Tämä tarkoittaa, että et käytä tutkimusaineistoille tarkoitettua Fairdata PAS-palvelun Hallintaliittymää, joka sisältää aineiston automaattisen paketoinnin ja siirron. PAS-palvelut tarjoavat myös työkaluja sekä aineistojen paketointiin itse määrittelyiden mukaisesti että siirtämiseen.

Määrittelyiden versiointi

Määrittelyiden kolmitasoinen versionumerointi kuvaa, minkä tasoisia muutoksia määrittelyyn on tehty.

  • Ensimmäisen numeron kasvu tarkoittaa merkittäviä muutoksia myös hyödyntävien organisaatioiden, PAS-palveluun integroituihin järjestelmiin. Tällöin muut numerot nollautuvat.
  • Keskimmäisen numeron kasvu kuvaa tilanteita, joissa muutoksilla voi olla vaikutuksia organisaatioiden järjestelmiin. Tällöin ensimmäinen numero säilyy ennallaan ja kolmas numero nollautuu.
  • Kolmannen numeron kasvu kuvaa tilanteita, joissa määrittelyyn on tehty vähäisempiä korjauksia tai täsmennyksiä. Tällaisia voivat olla vaikkapa määrittelyssä olevien esimerkkien täydentäminen. Tällöin muut numerot säilyvät ennallaan.