MERKITTÄVÄT MUUTOKSET MÄÄRITTELYYN "AINEISTOJEN JA NIIDEN METATIETOJEN PAKETOINTI PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEEN"

VERSIO 1.7.3 (28.2.2021)PDF

 • EBUCore lisätty tuettuihin metatietoformaatteihin
 • Lisätty uudet versiot DDI-Lifecyclelle (3.3) ja EAD3:lle (1.1.1)
 • Poistettu tuki FINMARC metatietoformaatilta

VERSIO 1.7.2 (30.3.2020)PDF

 • EDTF korvattu ISO 8601-1:2019 ja ISO 8601-2:2019 –standardeilla.
 • DataCiten versiot 4.2 ja 4.3 lisätty tuettuihin metatietostandardeihin.
 • Tarkennettu aineistojen päivittämistä ja jakelupaketin rakennetta.

VERSIO 1.7.1 (11.4.2019)

 • DataCite metatietostandardin tuettavaksi versioksi korjattu 4.1
 • EAD3 metatietostandardin tuettavaksi versioksi lisätty 1.1.0
 • MODS metatietostandardin tuettavaksi versioksi lisätty 3.7
 • Metatietojen kielimääritystä täsmennetty

VERSIO 1.7.0 (7.2.2018)

 • Lisätty pakollinen attribuutti fi:CONTRACTID -attribuutti, jolla tietopaketissa oleva aineisto liitetään tiettyyn PAS-palvelusopimukseen.
 • Lisätty METS-profiili tutkimusaineistoille.
 • Lisätty DataCite tuettuihin metatietostandardeihin.
 • Viittaukset KDK-hankkeeseen poistettu ja (tekniset) URL:t päivitetty viittamaan digitalpreservation.fi -palveluun.