Tutkimusainestojen pitkäaikaissäilytys käynnistyi

Submitted by dPresFI on Wed, 12/18/2019 - 21:54

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusaineistojen digitaalinen pitkäaikaissäilytys käynnistyi 5.12.2019, kun ensimmäinen aineisto tallennettiin CSC:n ylläpitämään kansalliseen pitkäaikaissäilytyspalveluun. Kulttuuriperintöaineistojen osalta pitkäaikaissäilytys on jo aiemmin aloitettu yhdessä kansallisten muistiorganisaatioiden, kuten arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa syksyllä 2015. 

Tags

PAS-palveluiden sopimuskokonaisuuden uudistaminen on valmistunut

Submitted by dPresFI on Mon, 07/01/2019 - 18:11

CSC tuottaa OKM:lle PAS-palveluita, joilla varmistetaan digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimukseen liittyvien aineistojen säilyminen tuleville sukupolville. CSC tuottaa näitä palveluita OKM:n kanssa solmitun, vuonna 2015 allekirjoitetun PAS-sopimuksen alaisuudessa, joka myös uudistettiin sopimuskokonaisuuden uudistamisen yhteydessä.

Tags