Määritykset

AINEISTOJEN JA NIIDEN METATIETOJEN PAKETOINTI PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEEN

Tämä dokumentti määrittää kansallisissa pitkäaikaissäilytyspalvelussa (PAS-palvelut) säilytettävien aineistojen metatiedot sekä siirto- ja jakelupaketin rakenteen erityisesti niissä käytettävien METS-profiilien osalta.

PDF HISTORIA


SÄILYTYS- JA SIIRTOKELPOISET TIEDOSTOMUODOT

Tämä dokumentti määrittelee tiedostomuodot, ja niiltä vaadittavat tekniset metatiedot, joissa kansalliset pitkäaikaissäilytyspalvelut (PAS-palvelut) säilyttävät ja vastaanottavat aineistoja.

PAS-palvelun tukemia tiedostomuotoja on kahdenlaisia: säilytyskelpoisia ja siirtokelpoisia. Säilytyskelpoisten tiedostomuotojen arvioidaan olevan käyttökelpoisia vielä pitkään, kun taas siirtokelpoiset tiedostomuodot ovat arvion mukaan niitä, joissa pitkäaikaissäilytettävää aineistoa on runsaasti tallennettu. Mikäli säilytettävän aineiston tiedostomuoto ei ole säilytys- eikä siirtokelpoinen, tiedostot tulee muuntaa säilytyskelpoiseen tiedostomuotoon.

PDF HISTORIA


PAS-PALVELUIDEN RAJAPINNAT

Tässä dokumentissa esitellään PAS-palveluiden rajapinnat, joiden avulla kansallisia PAS-palveluja hyödyntävät organisaatiot voivat mm. siirtää aineistoa säilytykseen PAS-palveluihin tai hakea niistä aineistoa. Rajapinnat on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti tietojärjestelmien välisessä integraatiossa.

PDF HISTORIA


SKEEMAKATALOGI JA SCHEMATRON-SÄÄNNÖT

GitHub


Muita ohjeita