Palvelusopimukset

Pitkäaikaissäilytyksen palvelusopimus on PAS-palvelun hyödyntämisestä digitaalisten aineistojen säilyttämisessä palvelun toimittajan ja hyödyntävän organisaation välillä tehtävä sopimus, joka kuvaa palvelun käyttöön, ylläpitoon, kehittämiseen ja yhteistyöhön liittyvät tehtävät ja vastuut.

Palvelusopimuksia ollaan uudistamassa ja uudistetut sopimukset liitteineen julkaistaan tällä sivulla niiden valmistuttua.

Kulttuuriperintö-PAS-palvelun palvelusopimus

 • Kulttuuriperintö-PAS-palvelun palvelusopimus
 • Liite 1: Palvelusopimuksen tietosuojaliite
 • Liite 2: Tietojenkäsittelysopimus
 • Liite 3: PAS-ratkaisun palvelukuvaus
 • Liite 4: Kulttuuriperintö-PAS-palvelun palvelukuvaus
 • Liite 5: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n palveluiden myyntiä koskevat yleiset sopimusehdot
 • Liite 6: PAS-palvelun palvelusopimuksen turvallisuusliite suojaustasolle IV

Fairdata PAS-palvelun palvelusopimus

 • Fairdata PAS-palvelun palvelusopimus
 • Liite 1: Palvelusopimuksen tietosuojaliite
 • Liite 2: Tietojenkäsittelysopimus
 • Liite 3: PAS-ratkaisun palvelukuvaus
 • Liite 4: Fairdata PAS-palvelun palvelukuvaus
 • Liite 5: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n palveluiden myyntiä koskevat yleiset sopimusehdot
 • Liite 6: PAS-palvelun palvelusopimuksen turvallisuusliite suojaustasolle IV