Hyppää pääsisältöön

PAS-palvelut

Kulttuuriperintö-PAS kirjastoille, arkistoille ja museoille

Kirjastoille, arkistoille ja museoille suunnattu Kulttuuriperintö-PAS-palvelu takaa keskeisten kansallisten digitaalisten tietovarantojen pitkäaikaissäilyttämisen. Digitaalisilla kulttuuriperintöaineistoilla tarkoitetaan sekä digitoituja että digitaaliseen muotoon tuotettuja

  • lakisääteisen säilyttämisen piiriin kuuluvia digitaalisia kulttuuriaineistoja
  • kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvaa digitaalista asiakirjallista aineistoa
  • aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaavien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivien organisaatioiden muita pitkäaikaissäilytyksen piiriin kuuluvia digitaalisia tietovarantoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää hakemuksesta organisaatiolle käyttöoikeuden Kulttuuriperintö-PAS-palveluun. Tämä määrittää myös aineistokokonaisuuden, jolle käyttöoikeus myönnetään, sekä sille varattavan kapasiteetin PAS-palvelusta. Lue lisää PAS-palveluiden käyttöönotosta ja käyttöoikeuden hakemisesta.

Tilastoja PAS-palveluista sekä luettelo PAS-palveluita hyödyntävistä organisaatioista ja palvelun käyttötarkoituksista sekä myönnetyistä kapasiteeteista on luettavissa PAS-palveluiden laaturaporteista.

Arkistojen, kirjastojen, museoiden, opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n välisen yhteistyön parantamiseksi digitaalisessa pitkäaikaissäilytyksessä on perustettu PAS-yhteistyöryhmä, ks. PAS-yhteistyöryhmän työtila.

PAS-tuki

PAS-palvelut antavat tukea koko valmistelu-, paketointi- ja siirtoprosessin ajan sekä kaikissa palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tukipyynnöt voi lähettää osoitteeseen pas-support@csc.fi.