Hyppää pääsisältöön

PAS-palvelut

Fairdata PAS tutkimusorganisaatioille

Korkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille suunnattu Fairdata PAS-palvelu varmistaa tutkimuksen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja pitkäaikaisen säilyvyyden. Päämääränä on, että tutkimuksen todennettavuus ja toistettavuus aineiston elinkaaren eri vaiheissa onnistuu ja tulosten hyödyntäminen on helppoa. Tällöin tutkimusaineistoja voidaan käyttää uudelleen, arvioida, hyödyntää päätöksenteossa, sekä turvata digitalisoitumisen myötä yhä nopeammin kasvavat tietomäärät tulevien tutkijasukupolvien käyttöön.

Kaikkia tutkimusaineistoja ei voida pitkäaikaissäilyttää aineistojen suuren määrän vuoksi. Hyödyntävä organisaatio päättää tarvittaessa kriteeristön ja tekee valinnat siitä, mitkä tutkimusaineistot ovat soveltuvia pitkäaikaissäilytykseen. Harkinnassa voidaan huomioida esimerkiksi seuraavat näkökulmat:

  • aineiston merkittävät jatkokäyttömahdollisuudet
  • aineiston tuottamiseen käytetyt resurssit
  • tutkimuksen vaikea, kallis tai mahdoton toistettavuus
  • aineiston oleellisuus joko kansallisesti tai organisaation profiloitumisen tai erityisosaamisen kannalta

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää hakemuksesta organisaatiolle Fairdata PAS-palvelun käyttöoikeuden ja tekee aineistokokonaisuuksien säilytyspäätökset. Säilytyspäätös määrittää aineistokokonaisuuden, jolle käyttöoikeus myönnetään, sekä sille varattavan kapasiteetin PAS-palvelusta. Lue lisää PAS-palveluiden käyttöönotosta.

Tilastoja PAS-palveluista sekä luettelo PAS-palveluita hyödyntävistä organisaatioista ja palvelun käyttötarkoituksista sekä myönnetyistä kapasiteeteista on luettavissa PAS-palveluiden laaturaporteista.

Fairdata-palveluja hyödyntävien organisaatioiden sekä CSC:n välisen yhteistyön parantamiseksi on luotu Fairdata-verkosto. Tutustu verkoston toimintaan Fairdata-palveluiden sivuilta.

PAS-tuki

PAS-palvelut antavat tukea koko valmistelu-, paketointi- ja siirtoprosessin ajan sekä kaikissa palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tukipyynnöt voi lähettää osoitteeseen pas-support@csc.fi.