Hyppää pääsisältöön

Perusopas

Aineistojen paketointi

Ennen kun aineisto lähetetään PAS-palveluun, se tulee paketoida palvelun ymmärtämään muotoon. Paketoinnissa käytetään mm. METS- ja PREMIS-standardeja, jotka ovat kansainvälisiä pitkäaikaissäilytyksessä käytettäviä metatietomuotoja. Aineiston paketointi riippuu siitä, kuinka PAS-palvelua käytetään.

Paketointi palveluna Fairdata PAS-palvelun käyttäjille

Paketointipalvelu

Tutkimusaineistojen paketointi Fairdata PAS-palvelun avulla edellyttää, että pitkäaikaissäilytettävät aineistot on tallennettu IDA-palveluun tai Fairdata PAS-palvelun tiedostojen koontipalveluun, jonka käytöstä sovitaan erikseen. Tällöin aineistojen kuvailumetatietojen tulee olla tallennettu Metax-palveluun Qvainta tai Metax APIa käyttäen, ennen kuin ne voidaan palvelun avulla paketoida ja siirtää PAS-palveluun. Fairdata PAS-palvelua käyttävät organisaatiot voivat käyttää palvelun automaattista paketointia etenkin yksinkertaisten pakettirakenteiden tekemiseen.

Tutkimusaineistojen paketointiin ja PAS-palveluun siirtoon käytetään Fairdata PAS-hallintaliittymää.

Paketointi itse

Paketointi itse

Organisaatio voi paketoida aineistonsa itse riippumatta siitä, käyttääkö se Fairdata PAS-palvelua vai Kulttuuriperintö-PAS-palvelua. Kulttuuriperintö-PAS-palvelua käyttävien organisaatioiden on toistaiseksi paketoitava palveluun tallennettava aineisto itse. Paketoiminen itse voi olla välttämätöntä myös Fairdata-PAS-palvelun käyttäjille silloin, kun aineistorakenteet ovat monimutkaisia tai aineistoa on paljon. Tällöin prosessi kannattaa automatisoida.

Paketoinnissa on suositeltavaa hyödyntää paketointityökalua, jonka avulla voidaan automatisoida monia yksinkertaisia aineiston paketointiin liittyviä tehtäviä. Määrittelyiden muuttuessa myös paketointityökalut muuttuvat noudattamaan muuttuneita määrittelyjä. Paketointi itse edellyttää organisaatiolta jonkin verran omaa koodausosaamista, erityisesti jos paketointityökalu integroidaan organisaation omaan taustajärjestelmään. PAS-palvelu tarjoaa yksilöllistä tukea työkalujen käyttöönotossa.

Myös paketoidun aineiston siirto PAS-palveluun tulee tällöin tehdä itse. Katso lisätietoja allekirjoitusavainten ja yhteyden muodostamisesta.

Jos paketoit tutkimusaineistoa itse ja siirrät sen Fairdata PAS-palveluun, ole yhteydessä PAS-palveluun ennen toteutustyön aloittamista, jotta tunnisteet sekä aineistokuvailu saadaan tietopaketteihin oikein tehtyä ja myös näkymään Etsin- ja Tiedejatutkimus.fi-palveluissa.